Trasa znajduje się na szlaku fortyfikacji wojskowych, umocnień Wału Pomorskiego i byłego poligonu wojskowego.

Pomocne informacje to publikacje :
1. Borne Sulinowo z GPC po bunkrach
2. Turystyczno Edukacyjna Trasa Samochodowa Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego
3. http://www.frem.nl/

Turnusy trwają  1 tydzień rozpoczynają się w sobotę godz 14.00, a kończą w sobotę godz 11.00

Cena turnusu tygodniowego :

  • pokój 2-osobowy (nocleg) = 700 zł / 1 tydzień dla 2 osób
  • pokój 3-osobowy (nocleg) = 1050 zł / 1 tydzień dla 3 osób
  • pokój 4-osobowy (nocleg) = 1400 zł / 1 tydzień dla 4 osób

Zapewniamy przewodnika na wyprawy.
Proponujemy szlaki wzdłuż fortyfikacji wojskowych, Umocnienia Wału Pomorskiego.
Program na każdy dzień przewodnik ustala z wszystkimi załogami.
Cena za udział w wyprawie jest negocjowana i zależy od ilości załóg.

  REZERWUJ