REGULAMIN MATEJOWEGO DWORKU

Zameldowanie, początek doby hotelowej: od godz. 12,00

Wymeldowanie, koniec doby hotelowej: do godz. 10,00

Rezerwacja, krok pierwszy: pokój rezerwuje klient drogą elektroniczną wypełniając i wysyłając zamieszczony w internecie pod adresem http://www.matejowydworek.pl/pokoje-rezerwacja/ formularz rezerwacji.

Rezerwacja, krok drugi: na adres e-mail klienta, sprzedawca usług hotelowych wysyła potwierdzenie rezerwacji z wyliczoną należną kwotą za zamówiony pokój „usługę” , wskazując możliwość dokonania zapłaty on-line przelewem. Klient wpłaca zadatek w wysokości 50 % należnej kwoty w nieprzekraczającym terminie wyznaczonym przez sprzedającego. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy stronami za zamówiony przez klienta pokój „usługę”

Rezerwacja, krok trzeci: po przyjeździe do Bornego Sulinowa klient dokonuje dopłaty do wpłaconego wcześniej zadatku regulując w ten sposób rachunek za kupiony pokój „usługę”

Opis pokoju: zamieszczony jest w internecie pod adresem http://www.matejowydworek.pl/pokoje-rezerwacja/ z opisu każdego pokoju wynika , ile osób maksymalnie może mieszkać w wybranym pokoju i ile ten pokój kosztuje. Wyjątek stanowi dziecko do lat 2-ch za które sprzedawca nie pobiera dopłaty. Jedno dziecko do lat 2-ch jako osoba dodatkowa ponad liczbę ustaloną dla danej opcji może mieszkać z rodzicami lub „opiekunami”w kupionym pokoju.

Szkody: sprzedawca wręczając klucze od pokoju klientowi powierza mu mienie, za wyrządzone szkody w powierzonym mieniu należy się odszkodowanie K.C. Art.363

Anulacja rezerwacji: klient w każdej chwili ma prawo bez podania przyczyny anulować rezerwację. Jeżeli klient na siedem dni przed zarezerwowanym terminem zgłosi anulację rezerwacji, otrzyma zwrot zadatku. Jeżeli zgłoszenie anulacji nastąpi w terminie krótszym niż siedem dni, klient powinien liczyć się z przepadkiem zadatku. Przepadek zadatku następuje w sytuacji kiedy sprzedawca nie sprzeda zarezerwowanego pokoju „usługi” innemu klientowi. Nie zgłoszona anulacja jest równoznaczne z przepadkiem zadatku. Zasada ta obowiązuje również przy skróceniu pobytu. K.C. Art.394 . Wystawiony przez sprzedającego VOUCHER w celu ubiegania się o wizę wyklucza zwrot zadatku.